استخدام وزارت علوم تحقيقات

استخدام وزارت علوم تحقيقات و فناوری | تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه دفترچه آزمون

26_03_1400 0 نظرات

تمامی اخبار و اطلاعیه های “استخدام وزارت علوم تحقيقات و فناوری” به محض انتشار در این صفحه اطلاع رسانی می شوند.

خبر 26 خرداد 1400: اصلاحیه سوم دفترچه آزمون استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

پيرو اطلاعیه های مورخ 22/ 03/ 1400 و 24/ 03/ 1400 و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص همانندی و یا جایگزینی برخی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مندرج در دفترچه راهنماي آزمون مذکور و با عنایت به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بدین وسیله به اطلاع متقاضیان گرامی می‌رساند با عنایت به اینکه همانندی و جایگزینی رشته‌ها/گرایش های مندرج در جدول ذیل بر اساس هر یک از مقاطع تحصیلی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تایید گردیده است، لذا در صورتی که هر یک از متقاضیان دارای مدرک تحصیلی در مقطع/رشته/گرایش مندرج در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی 2» جدول پیوست باشند، می‌توانند در شغل محل‌هایی که در شرایط احراز آن‌ها مقطع/رشته/گرایش ستون متناظر در همان ردیف، در ذیل ستون «مجموعه رشته‌ها/گرایش‌های تحصیلی 1» باشد، شرکت نمایند.
ضمناً باتوجه به موارد اعلام شده مقررگرديد امکان ويرايش اطلاعات براي متقاضيان ايجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ 28/ 3/ 1400، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

(منبع: سایت سازمان سنجش)


خبر 25 خرداد 1400: تمدید مجدد ثبت نام و اصلاحیه دوم دفترچه آزمون استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاریخ 1400/3/18، اطلاعیه مورخ 1400/3/22 و با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اضافه شدن شغل محلهای جدید به دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضیان این آزمون می رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ (1400/3/24) برای ثبت نام اقدام ننموده اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز جمعه مورخ 1400/3/28 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی  این سازمان مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصیلی خود نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگردید امکان ویرایش اطلاعات برای متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:
ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان مرکزی:

فهرست شغل محل های پارک علم و فناوری استان مرکزی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

11601

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (7)

مرکزی-اراک

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی11601

30647: سیستم های نرم افزاری (لیسانس، فوق لیسانس)- 30653: شبکه های کامپیوتری (لیسانس، فوق لیسانس)- 30928: فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- 31089: کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- 31206: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (فوق لیسانس)- 31280: مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)- 31535: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)- 31565: مدیریت IT (لیسانس، فوق لیسانس)- 31765: مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)- 31766: مهندسی فناوری اطلاعات کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- 31967: مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت شبکه (فوق لیسانس)- 34284: مهندسی تکنولوژی اطلاعات (لیسانس)

11602

وزارت علوم تحقیقات و فناوری- کارشناس برنامه ریزی 1

مرکزی-اراک

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی11602

31072: مدیریت فناوری اطلاعات (فوق لیسانس)- 31236: مهندسی صنایع (لیسانس، فوق لیسانس)- 31243: مهندسی صنایع کلیه گرایش ها (لیسانس)- 31922: مدیریت تکنولوژی (فوق لیسانس)

ـ اصلاحیه مربوط به شغل محل های جدید پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی:

فهرست شغل محل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری _ پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی

کد شغل محل

شغل

محل خدمت

تعداد

آزاد

ایثارگر 25 درصد

ایثارگر 5 درصد

معلول

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

جنسیت

تعداد

11603

وزارت علوم تحقیقات و فناوری – کارشناس امور پژوهشی (2)

خراسان جنوبی-بیرجند-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی11603

22933: مدیریت کارافرینی (فوق لیسانس)- 31018: مدیریت MBA (فوق لیسانس)- 32148: کارافرینی (فوق لیسانس)- 32311: مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (فوق لیسانس)- 32545: مدیریت کسب و کار (فوق لیسانس)- 33094: کارافرینی کلیه ی گرایش ها (فوق لیسانس)- 34313: مدیریت کسب و کار (MBA) گرایش بازاریابی و فناوری (فوق لیسانس)- 34315: مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی (فوق لیسانس)- 34316: مدیریت کسب و کار کوچک (فوق لیسانس)- 34317: کارافرینی گرایش کسب و کار جدید (فوق لیسانس)- 34318: کارافرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی (فوق لیسانس)- 34319: کارافرینی گرایش توسعه سازمانی و فناوری (فوق لیسانس)- 34320: مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها (فوق لیسانس)- 34322: کارافرینی و مدیریت فناوری (فوق لیسانس)- 34324: مدیریت فناوری و نواوری (فوق لیسانس)- 34325: تکنولوژی انتقال فناوری (فوق لیسانس)

11604

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (10)

خراسان جنوبی-قاین-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی11604

30151: مهندسی برق گرایش کنترل (فوق لیسانس)- 31383: مکاترونیک (فوق لیسانس)- 32450: مهندسی برق گرایش سیستم های الکترونیک دیجیتال (فوق لیسانس)

11605

وزارت علوم تحقیقات و فناوری -کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی (15)

خراسان جنوبی-بیرجند-

1

زن/مرد

1

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی11605

30674: شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- 31875: شیمی گرایش شیمی تجزیه (فوق لیسانس)- 33584: شیمی گرایش شیمی الی (فوق لیسانس، دکتری)- 34191: شیمی (گرایش تجزیه دستگاهی) (فوق لیسانس)

 اصلاحیه مربوط به دانشگاه دامغان:
– رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر تمامی گرایش ها (کد 34037) با مقطع فوق لیسانس و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (کد 31887) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10544) (شغل کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد 31074) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10534) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی فقه و حقوق اسلامی (کد 30913) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10546) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به پارک علم و فناوری استان قم:
– رشته تحصیلی مطالعات منطقه ای (کد 33841) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11526) (شغل کارشناس امور بین الملل) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مکانیک گرایش طراحی کاربردی (کد 31388) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11525) (شغل کارشناس امور پژوهشی 13) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان:
– رشته تحصیلی حقوق (کد 30417) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10346) (شغل کارشناس حقوقی) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه  زنجان:
– رشته های تحصیلی عمران نقشه برداری (کد 33530) با مقطع فوق لیسانس، مهندسی عمران – نقشه برداری گرایش فتوگرامتری (کد 33009)  با مقطع فوق لیسانس و مهندسی نقشه برداری تمامی گرایش ها (کد 34111) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10600) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی 4) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی:
– رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (کد 31351) با مقطع لیسانس، معماری سیستم های کامپیوتری (کد 31135) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس و مهندسی فناوری اطلاعات تمامی گرایش ها (کد 31766) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11022) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی پژوهش علوم اجتماعی (کد 30234)  با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11008) ( شغل کارشناس امور پژوهشی 10) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:
– عنوان شغل (کارشناس برنامه ریزی 1) مربوط به کد شغل محل (11493) به ( کارشناس فناوری اطلاعات) اصلاح می گردد. و همچنین رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات ( کد 31280) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11493) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به دانشگاه شهید مدنی آذربایجان:
– رشته های تحصیلی علوم تربیتی (کد 30753)  و ریاضی (کد30526) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10749) (شغل کارشناس برنامه ریزی 1) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مهندسی شیمی تمامی گرایش ها (کد 31235) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10744) (شغل کارشناس آزمایشگاه / کارگاه های فنی 15) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه مراغه:
– رشته تحصیلی مدیریت مالی (کد 31074) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11329) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به مجتمع آموزش عالی گناباد:
– رشته های تحصیلی تربیت بدنی (کد 30268) و تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد 32363) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11476) (شغل کارشناس امور پژوهشی 5) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به عنوان محل خدمت  شهرک علمی،  تحقیقاتی اصفهان:
– عنوان محل خدمت کد شغل محل های (11448 تا 11454) به اصفهان ـ خمینی شهر اصلاح می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی:
– کد عنوان شغل کارشناس ترویج کشاورزی مندرج در جدول شماره 1ـ مواد امتحانی آزمون صفحه 12 دفترچه ی راهنما  به (کد 408) اصلاح می گردد.
ـ اصلاحیه مربوط به مواد آزمون:
مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی (15)  (کد شغلی 435)، به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه شیمی:        ب ـ ویژه رشته ها و گرایش های گروه مهندسی شیمی:
1ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه                                     1ـ ترمودینامیک
2ـ شیمی آلی و آزمایشگاه                                        2ـ انتقال حرارت و آزمایشگاه
3ـ شیمی فیزیک و آزمایشگاه                                    3ـ مکانیک سیالات و آزمایشگاه
4ـ شیمی معدنی و آزمایشگاه                                     4ـ اصول عملیات و آزمایشگاه
5ـ شیمی پلیمر و آزمایشگاه                                       5ـ طراحی راکتور
توجه: متقاضیان این عنوان شغلی، باید فقط به سؤالات یکی از گروه های «الف» یا «ب»، متناسب با رشته و گرایش خود پاسخ دهند و از پاسخگویی به سؤال های گروه دیگر، خودداری نمایند.
مواد آزمون تخصصی عنوان شغلی کارشناس اصلاح نباتات و زراعت  (کد شغلی 413)، به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ زراعت (عمومی، گیاهان علوفه ای، بذر و علف های هرز)
2ـ باغبانی (عمومی، گلکاری، سبزیکاری و میوه کاری)
3ـ اصلاح نباتات
4ـ ترویج و آموزش کشاورزی
5ـ اقتصاد کشاورزی

(منبع: سایت سازمان سنجش)


خبر 22 خرداد 1400: تمدید مهلت ثبت نام و اصلاحیه دفترچه آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

پيرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام در تاريخ 1418/03/00، با توجه به اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاحات دفترچه راهنمای مذکور، ضمن اعلام اصلاحات ذیل در دفترچه راهنما، به اطلاع متقاضيان اين آزمون مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (1400/03/22) براي ثبت نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز چهارشنبه مورخ 1400/03/26 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع رسانی  اين سازمان مراجعه و با توجه به رشته و مقطع تحصيلي خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
ضمناً باتوجه به اصلاحات اعلام شده مقررگرديد امکان ويرايش اطلاعات براي متقاضيان ايجاد گردد. بر این اساس، آن دسته از متقاضیانی که قبلا نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
 اصلاحات مربوط به شغل محل های دفترچه راهنما:
ـ اصلاحیه مربوط به پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران:
– رشته تحصیلی شیمی (کد 30664) با مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10067) (شغل کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی 15) اضافه می‌گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  پارك علم و فناوري استان چهارمحال و بختياري:
– رشته های تحصیلی حسابداری (کد 30408) با مقطع لیسانس و مدیریت مالی (کد 31074) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11508) (شغل حسابدار) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی (کد 32711) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11509) (شغل کارشناس برنامه ریزی 1) اضافه می‌گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه یاسوج:
-محل خدمت کد شغل محل (11417) به کهگیلویه و بویراحمد- گچساران اصلاح می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه بیرجند:
– رشته تحصیلی آلودگی محیط زیست (کد 30015) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10296) (شغل کارشناس بهداشت محیط) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه شهرکرد:
– رشته های تحصیلی محیط زیست (کد 31003) و مرتع داری (کد 31096) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10670) ( شغل کارشناس محیط زیست) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه علم و صنعت:
– رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات (کد31280) با مقطع لیسانس و فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11049) (شغل کارشناس فناوری اطلاعات) اضافه می گردد.
– رشته تحصیلی بهداشت مواد غذایی (کد 22889) با مقطع لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (11046) (شغل کارشناس تغذیه) اضافه می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  اصلاح جنسیت پذیرش دانشگاه علم و صنعت:
ـ در شغل محل های مربوط به دانشگاه علم و صنعت در سهمیه آزاد به استثنا کد شغل محل(11026) جنسیت پذیرش به زن/ مرد اصلاح می گردد.
ـ ­اصلاحیه مربوط به  دانشگاه حضرت معصومه:
– رشته تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی (کد 30735) با مقطع فوق لیسانس به شرایط احراز کد شغل محل (10460) (شغل کارشناس امور پژوهشی 10) اضافه می گردد.

(منبع: سایت سازمان سنجش)

خبر 18 خرداد 1400: شروع ثبت نام آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام پیمانی افراد در وزارت علوم تحقیقات و فناوری منضم به بخشنامه های شماره 9757/93/200 مورخ 19/ 07/ 1393 و اصلاحیه آن به شماره 1172660 مورخ 26/ 02/ 1396 سازمان مذکور و به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری ، شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی به شرح زیر اعلام میگردد:
مهلت ثبت نام تا 22 خرداد 1400 می باشد.

> بخش اول: تعاریف

مفاهیم و تعاریف برخی از اصطلاحات بكار رفته در این متن دفترچه به شرح ذیل است:
الف) مؤسسه:
کلیه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که به استناد ماده 1 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول مقررات حاکم بر دستگاه های قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و تابع مقررات و آئین نامه های مصوب هیاتهای امنا میباشند.

جهت دانلود دفترچه راهنمای آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید


خبر 17 خرداد 1400: خبر انتشار فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم در آبان 1400

رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از فراخوان جذب هیات علمی در آبان ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۴۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
محمدعلی کی‌نژاد نیز در مورد طرح ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور گفت: اهمیت این طرح وقتی مشخص می‌شود که وارد مرحله اجرا شود و در این میان مشکلات مربوط به افراد بورسیه هم باید حل شود.
وی گفت: در فراخوان گذشته جذب هیأت علمی ۷۰ درصد مطابق با قوانین آمایش و ۳۰ درصد باقیمانده هم مربوط به درخواست دانشگاه بود. فراخوان بعدی که در آبان ماه است، ۹۰ درصد مطابق با طرح آمایش و ۱۰ درصد هم به دلایل دیگر است.
رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: برای گسترش علوم انسانی موضوع حتماً با حوزه‌های علمیه هماهنگ شود و برای رشته‌های میان رشته‌ای بین وزارت علوم و آموزش و پرورش یا علوم پزشکی هماهنگی و برنامه ریزی صورت گیرد.

(منبع: خبرگزاری مهر)


خبر 9 خرداد 1400: اعلام جزئیات آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری سال 1400

استخدام وزارت علوم تحقيقات : نیروهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نزدیک به سه هزار نفر است که عمدتا در رشته‌های فنی، تخصصی و آزمایشگاهی استخدام می‌شوند، ثبت نام برای برگزاری آزمون این گروه از نیروها که اولین آزمون استخدامی سال ۱۴۰۰ به شمار می رود، از روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه آغاز می شود.
ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی بوده و تا روز شنبه ۲۲ خرداد ماه ادامه دارد.
متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت تعیین شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام در زمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ به درگاه اطلاع رسانی  سازمان سنجش‌ آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور اقدام کنند.
دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۴۰۰ همزمان با شروع ثبت نام بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
در این راستا دکتر اباصلت خراسانی مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم با بیان اینکه در حال حاضر در رشته‌های عمومی جذب نیرو نداریم، افزود: در این راستا سازمان اداری و استخدامی کشور با ۱۹۸۰ مجوز استخدام برای مراکز آموزش عالی موافقت کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز ۱۹۵۰ مجوز استخدامی را تامین اعتبار کرده است.
وی تاکید کرد: بر اساس نیاز سنجی‌هایی که ستاد وزارت علوم انجام داده است، نیروهای مورد نیاز دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری نزدیک به سه هزار نفر است که عمدتاً در رشته‌های فنی، تخصصی و آزمایشگاهی استخدام می‌شوند.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم با بیان اینکه فرایند برگزاری آزمون استخدامی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، اظهار کرد: با جذب این نیروهای متخصص، بخش عظیمی از مشکلاتی که هم اکنون در نگهداری، تعمیر و حفظ آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور وجود دارد، به صورت اساسی حل می‌شود.
دکتر خراسانی گفت: در نظر داریم برای مراکز آموزش عالی و پژوهشی آزمون جداگانه و اختصاصی برگزار شود.
وی با بیان اینکه این آزمون استخدامی به صورت متمرکز خواهد بود، گفت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم به همراه وزارت علوم پای کار هستند تا انشالله این تکلیف را هرچه سریع‌تر به انجام رسانیم.
دکتر خراسانی با اشاره به معرفی سه برابر ظرفیت نیروها و اینکه دستگاه‌ها می‌توانند با انجام مصاحبه، نیروهای برگزیده خودشان را انتخاب کنند، افزود: تمام دانشگاه‌ها نیازسنجی و سهمیه‌بندی شده‌اند و بر مبنای نیاز و سهمیه‌ای که به تایید روسای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری رسیده، اقدام خواهیم کرد.
مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت علوم در پایان با تاکید بر حضور نیروهای شرکتی در این آزمون اظهار کرد: توصیه می‌کنیم نیروهای شرکتی که واجد شرایط بوده و رشته شغلی شان مرتبط است حتماً در این آزمون شرکت کنند، زیرا برای تبدیل وضعیت شان پیش‌بینی‌هایی انجام گرفته که به این ترتیب یکی دیگر از مشکلات آموزش عالی نیز حل می‌شود. 


خبر 5 خرداد 1400: اطلاعیه زمان ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

استخدام وزارت علوم تحقيقات مهلت ثبت نام: 18 خرداد الی 22 خرداد ماه 1400

به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شركت در آزمون استخدامی دانشگاه‌ها، موسسات و پارک های علم و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400 می‌رساند كه ثبت نام برای شركت در آزمون مذكور منحصراً بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 آغاز و در روز شنبه مورخ 1400/3/22 پایان می‌پذیرد. لذا متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما برای استخدام وزارت علوم تحقيقات (دفترچه راهنمای ثبت نام همزمان با شروع ثبت نام بر روی درگاه اطلاع رسانی قرار خواهد گرفت) و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش‌ آموزش كشور مراجعه و نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام نمایند.
لازم به توضیح است آزمون مذكور در روز جمعه مورخ 1400/05/22 برگزار خواهد شد.

(منبع: سایت سازمان سنجش)